Blank Cover Image

Structure of Zirconia Nanoparticles Used for Pillaring of Clay

著者名:
Sadykov, V.A.
Kuznetsova, T.G.
Doronin, V.P.
Sorokina, T.P.
Kochubei, D.I.
Novgorodov, B.N.
Kolomiichuk, V.N.
Moroz, E.M.
Zyuzin, D.A.
Paukshtis, E.A.
Fenelonov, V.B.
Derevyankin, A.Ya.
Beloshapkin, S.A.
Matyshak, V.A.
Konin, G.A.
Ross, J.R.H.
さらに 11 件
掲載資料名:
Nanophase and nanocomposite materials IV : symposium held November 26-29, 2001, Boston, Massachusetts, U.S.A.
シリーズ名:
Materials Research Society symposium proceedings
シリーズ巻号:
703
発行年:
2002
開始ページ:
529
終了ページ:
534
総ページ数:
6
出版情報:
Wrrendale, Pa.: Materials Research Society
ISSN:
02729172
ISBN:
9781558996397 [1558996397]
言語:
英語
請求記号:
M23500/703
資料種別:
国際会議録

類似資料:

Sadykov, Vladislav A., Bunina, R. V., Alikina, G. M., Doronin, V. P., Sorokina, T. P., Kochubei, D. I., Novgorodov, B. …

MRS-Materials Research Society

Sadykov, Vladislav A., Frolova, Yulia V., Kriventsov, Vladimir V., Kochubei, Dmitrii I., Moroz, Ella M., Zyuzin, Dmitrii …

Materials Research Society

Sadykov, V.A., Kuznetsova, T.G., Simakov, A.V., Rogov, V.A., Zaikovskii, V.I., Moroz, E.M., Kochubei, D.I., Novgorodov, …

Materials Research Society

Sadykov, V. A., Pavlova, S. N., Zabolotnaya, G. V., Kochubey, D. I., Maximovskaya, R. I., Zaikovskii, V. I., Kriventsov, …

MRS - Materials Research Society

Kuznetsova, T.G., Sadykov, V.A., Moroz, E.M., Trukhan, S.N., Paukshtis, E.A., Kolomiichuk, V.N., Burgina, E.B., …

Elsevier

Sadykov, Vladislav A., Pavlova, S. M., Zabolotnaya, G. V., Maximovskaya, R. I., Kochubei, D. I., Kriventsov, V. V., …

MRS-Materials Research Society

Sadykov, V., Lunin, V., Kuznetsova, T., Alikina, G., Lukashevich, A., Potapova, Yu., Muzykantov, V., Veniaminov, S., …

Elsevier

Solovyov, L.A., Fenelonov, V.B., Derevyankin, A.Yu., Shmakov, A.N., Haddad, E., Gedeon, A., Kirik, S.D., Romannikov, …

Elsevier

Sadykov, Vladislav A., Kharlanov, A. N., Beloshapkin, S. A., Matyshak, V. A., Rozovskii, A. Ya.

American Institute of Chemical Engineers

Tikhov, S.F., Sadykov, V.A., Bobrova, I.I., Potapova, Yu.V., Fenelonov, V.B., Tsybulya, S.V., Pavlova, S.N., Ivanova, …

Elsevier

Frolova, Yulia V., Sadykov, Vladislav A., Pavlova, S. N., Veniaminov, S. A., Bunina, R. V., Burgina, E. B., Kolomiichuk, …

Materials Research Society

Zyryanov, Vladimir V., Uvarov, Nikolai F., Kostrovskii, Vitalii G., Sadykov, Vladislav A., Kuznetsova, Tatiana G., …

Materials Research Society

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12