Blank Cover Image

Growth of SiC and GaN on Porous Buffer Layers

著者名:
Mynbaeva, M.
Savkina, N. S.
Tregubova, A. S.
Scheglov, M. P.
Lebedev, A. A.
Zubrilov, A.
Titkov, A.
Kryganovski, A.
Mynbaev, K.
Seredova, N.
Tsvetkov, D.
Stepanov, S.
Cherenkov, A.
Kotousova, I.
Dmitriev, V.
さらに 10 件
掲載資料名:
Silicon carbide and related materials - 1999 : ICSCRM'99, proceedings of the International Conference on Silicon Carbide and Related Materials - 1999, Research Triangle Park, North Carolina, USA, October 10-15, 1999
シリーズ名:
Materials science forum
シリーズ巻号:
338-342(1)
発行年:
2000
開始ページ:
225
終了ページ:
228
総ページ数:
4
出版情報:
Zuerich, Switzerland: Trans Tech Publications
ISSN:
02555476
ISBN:
9780878498543 [0878498540]
言語:
英語
請求記号:
M23650
資料種別:
国際会議録

類似資料:

Mynbaeva, M., Savkina, N., Zubrilov, A., Seredova, N., Scheglov, M., Titkov, A., Tregubova, A., Lebedev, A., …

MRS-Materials Research Society

Dmitriev, V., Nikolaev, A., Cherenkov, A., Tsvetkov, D., Stepanov, S., Kuznetsov, N., Nikitina, I., Kovarsky, A., …

MRS - Materials Research Society

Mynbaeva, M., Titkov, A., Kryzhanovski, A., Zubrilov, A., Ratnikov, V., Davydov, V., Kuznetsov, N., Mynbaev, K., …

MRS-Materials Research Society

Lebedev, A.A., Yu Ledyaev, O., Strel'chuk, A.M., Kuznetsov, A.N., Cherenkov, A.E., Nikolaev, A.E., Zubrilov, A.S., …

Trans Tech Publications

Savkina, N. S., Lebedev, A. A., Tregubova, A. S., Scheglov, M. P.

Trans Tech Publications

Savkina, N.S., Shuman, V.B., Ratnikov, V.V., Rogachev, A.Yu., Lebedev, A.A.

Trans Tech Publications

Mynbaeva, M., Lavrent'ev, A., Kotousova, I., Volkova, A., Mynbaev, K., Lebedev, A.

Trans Tech Publications

Bulman,G.E., Edmond,J.A., Dmitriev,V.A., Kong,H.-S., Leonard,M.T., Irvine,K.G., Nikolaev,V.I., Zubrilov,A.S., …

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Melnik, Yu. V., Nikolaev, A. E., Stepanov, S. I., Zubrilov, A. S., Nikitina, I. P., Vassilevski, K. V., Tsvetkov, D. V., …

MRS - Materials Research Society

Lebedev, A.A., Strel'chuk, A.M., Davydov, D.V., Savkina, N.S., Tregubova, A.S., Kuznetsov, A.N., Soloviev, V.A., …

Trans Tech Publications

A.A. Lebedev, V.V. Zelenin, P.L. Abramov, E.V. Bogdanova, S.P. Lebedev, D.K. Nel'son, B.S. Razbirin, M.P. Scheglov, A.S. …

Trans Tech Publications

Lebedev, A.A., Strel'chuk, A.M., Davydov, D.V., Savkina, N.S., Tregubova, A.S., Kuznetsov, A.N., Soloviev, V.A., …

Trans Tech Publications

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12