Blank Cover Image

FET on ultrathin SOI (fabrication and research)

著者名:
Naumova, O.V. ( Institute of Semiconductor Physics (Russia) )
Antonova, I.V. ( Institute of Semiconductor Physics (Russia) )
Popov, V.P. ( Institute of Semiconductor Physics (Russia) )
Nastaushev, Y.V. ( Institute of Semiconductor Physics (Russia) )
Gavrilova, T.A. ( Institute of Semiconductor Physics (Russia) )
Kachanova, M.M. ( Institute of Semiconductor Physics (Russia) )
Litvin, L.V. ( Institute of Semiconductor Physics (Russia) )
Aseev, A.L. ( Institute of Semiconductor Physics (Russia) )
さらに 3 件
掲載資料名:
Micro- and Nanoelectronics 2003
シリーズ名:
Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering
シリーズ巻号:
5401
発行年:
2004
開始ページ:
323
終了ページ:
331
総ページ数:
9
出版情報:
Bellingham, Wash.: SPIE - The International Society of Optical Engineering
ISSN:
0277786X
ISBN:
9780819453242 [0819453242]
言語:
英語
請求記号:
P63600/5401
資料種別:
国際会議録

類似資料:

Popov, V.P., Aseev, A.L., Antonova, I.V., Nastaushev, Yu.V., Gavrilova, T.A., Naumova, O.V., Franzusov, A.A., Feafanov, …

Kluwer Academic Publishers

Naumova, O.V., Frantzusov, A.A., Nikolaev, D.V., Popov, V.P.

Electrochemical Society

Antonova, I.V., Stano, J., Naumova, O.V., Skuratov, V.A., Popov, V.P.

Kluwer Academic Publishers

Popov, V.P., Gutakovskii, A.K., Safronov, L.N., Tyschenko, I.E., Zhuravlev, S.K., Talochkin, A.B., Antonova, A.I., …

Kluwer Academic Publishers

Naumova, O.V., Frantzusov, A.A., Antonova, I. V., Popov, V.P.

Kluwer Academic Publishers

Antonova, I.V., Nikolaev, D.V., Nauniova, O.V., Smagulova, S.A., Popov, V.P.

Electrochemical Society

Antonova, I.V., Stano, J., Nikolaev, D.V., Naumova, O.V., Popov, V.P., Skuratov, V.A.

Electrochemical Society

Antonova, I.V., Misiuk, A., Popov, V.P., Plotnikov, A.E., Surma, B.

Electrochemical Society

Naumova, O.V., Frantsuzov, A.A., Popov, V.P.

SPIE - The International Society of Optical Engineering

Pchelyakov, O. P., Toropov, A. I., Popov, V. P., Latyshev, A. V., litvin, L. V., Nastaushev, Yu. V., Aseev, A. L.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Antonova,J.V., Popov,V.P., Bak-Misiuk,J., Domagala,J., Misiuk,A., Obodnikov,V.I., Gutakovskii,A.K., Romano-Rodriguez,A.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12