Blank Cover Image

Total dose effects in the auger transistor

著者名:
Gromov, D.V. ( Moscow State Engineering and Physics Institute (Russia) )
Elesin, V.V.
Nikiforov, A.Y.
Polevich, S.A.
Adamov, Y.F.
Mokerov, V.G.
さらに 1 件
掲載資料名:
Second Conference on Photonics for Transportation
シリーズ名:
Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering
シリーズ巻号:
4761
発行年:
2002
開始ページ:
130
終了ページ:
133
総ページ数:
4
出版情報:
Bellingham, Wash.: SPIE-The International Society for Optical Engineering
ISSN:
0277786X
ISBN:
9780819445261 [0819445266]
言語:
英語
請求記号:
P63600/4761
資料種別:
国際会議録

類似資料:

S.S. Suvanam, L. Lanni, B.G. Malm, C.M. Zetterling, A. Hallén

Trans Tech Publications

Arkhipkin,V.G., Myslivets,S.A., Manushkin,D.V., Popov,A.K.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Bugrov, A.E., Burdonskiy, I.N., Fasakhov, I.K., Gavrilov, V.V., Goltsov, A.Y., Gromov, A.I., Kondrashov, V.N., …

SPIE - The International Society of Optical Engineering

Gutkerrez, F., Fernandez, G., Ramos, O., Nunez, D., Fenoy, S, Valverde, J.M., Ponce, J.I., Jumenez, J.M., Velasco, A.

ESA Publications Division

Mokerov,V.G., Gulyaev,Yu.V., Amelin,D.V., Bugaev,A.S., Fedoroy,Yu.V., Hook,A.V., Kaminsky,V.E., Velikovskii,L.E., …

Narosa Publishing House

Malou, F., Bezerra, F., Salvaterra, G., Chatry, C., Falo, W., David, J-P., Duzellier, S.

ESA Publications Division

4 国際会議録 New Quantum Dot Transistor

Mokerov, V.G., Fedorov, Yu.V., Velikovski, L.E., Scherbakova, M.Yu.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Briere, A., Radke, R., Wulf, F., Braunig, D.

ESA Publications Division

S. Konovalov, V. Kormyshev, V. Gromov, Y.F. Ivanov

Trans Tech Publications

Adamov,D.P., Fazliev,A.Z., Mikhailov,S.A.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Arkhipkin,V.G., Myslivets,S.A., Manushkin,D.V., Popov,A.K.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Belyaev,V.V., Chigrinov,V.G., Kalashnikov,A.Y., Kovtonyuk,N.F.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12