Blank Cover Image

Zero oscillation of vacuum and photoinduced luminescence and absorption under intensive laser radiation

著者名:
Shilov,V.B. ( S.I.Vavilov State Optical Institute )
Smirnov,V.A.
Korsakova,E.G.
Gudkov,Yu.P.
Myakisheva,I.N.
Ermolaeva,G.M.
さらに 1 件
掲載資料名:
ICONO '95 : Coherent phenomena and amplification without inversion : 27 June-1 July 1995, St. Petersburg, Russia
シリーズ名:
Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering
シリーズ巻号:
2798
発行年:
1996
開始ページ:
70
終了ページ:
78
出版情報:
Bellingham, Wash.: SPIE-The International Society for Optical Engineering
ISSN:
0277786X
ISBN:
9780819421869 [0819421863]
言語:
英語
請求記号:
P63600/2798
資料種別:
国際会議録

類似資料:

Fedorov,V.F., Evtushenko,G.S., Klimkin,V.M., Polunin,Yu.P., Soldatov,A.N., Sukhanov,V.B.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Koshelev,V.I., Buyanov,Yu.I., Kovalchuk,B.M., Andreev,Y.A., Belichenko,V.P., Efremov,A.M., Plisko,V.V., Sukhushin,K.N., …

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Arkadiev,V.A., Baranov,A., Erko,A I., Kondrashov,P.E., Langhoff,N, Novoselova,E.G., Smirnov,I.S., Veldkamp,M., Packe,I.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Belousova,I.M., Grigorev,V.A., Danilov,O.B., Kiselev,V.M., Leonov,S.N., Novoselov,N.A., Semenov,V.E., Smirnov,V.A., …

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Gryaznova, M. V., Danilov, V. V., Khrebtov, A. I., Ermolaeva, G. N., Shilov, V. B., Shakhverdov, T. A.

SPIE - The International Society of Optical Engineering

Makhov,V.N., Dabagov,S.B., Kirikova,N.Yu., Murashova,V.A., Fedorchuk,R.V., Yakimenko,M.N.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Belousova,I.M., Belousov,V.P., Gavronskaya,E.A., Grigorev,V.A., Danilov,O.B., Kalintsev,A.G., Krasnopolsky,V.E., …

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Afanasiev, Yu.V., Chichkov, B.N., Isakov, V.A., Kanavin, A.P., Uryupin, S.A., Lebedev, P.N.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Altshuler,G.B., Belashenkov,N.R., Bezzubik,V.V., Solounin,A.A.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Afonin, Yu.F., Golyshev, A.P., Ivanchenko, A.I., Konstantinov, S.A., Maslov, N.A., Orishich, A.M., Filev, V.F., …

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Kuzmin,O.V., Kutovoi,S.A., Panyutin,V.L., Durmanov,S.T., Rudnitskiy,Yu.P., Smirnov,G.V., Abazadze,A.J., Grudin,M.N., …

SPIE - The International Society for Optical Engineering

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12