Blank Cover Image

Some aspect of MEMS technology

著者名:
掲載資料名:
Fourth all-russian seminar on problems of theoretical and applied electron optics : 21-22 October 1999, Moscow, Russia
シリーズ名:
Proceedings of SPIE - the International Society for Optical Engineering
シリーズ巻号:
4187
発行年:
2000
開始ページ:
66
終了ページ:
69
出版情報:
Bellingham, Wash.: SPIE - The International Society for Optical Engineering
ISSN:
0277786X
ISBN:
9780819438508 [0819438502]
言語:
英語
請求記号:
P63600/4187
資料種別:
国際会議録

類似資料:

Borovkov,A.I., Pyatishev,E.N., Lurie,M.S., Pereyaslavets,E.V., Lunev,V.P., Kazakin,A.N., Popova,I.V., Lestiev,A.M.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Semenova,I.V., Dimakov,S.A., Dreiden,G.V.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Borovkov,A.I., Pyatishev,E.N., Lurie,M.S., Akulshin,Y.D., Pereyaslavets,E.V.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Ignatyev,M.B., Korshunov,A.V., Pyatishev,E.N.

SPIE - The International Society for Optical Engineering

Borovkov,A.I., Pyatishev,E.N., Lurie,M.S., Akulshin,Y.D., Pereyaslavets,E.V.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Popova, M.N.

Kluwer Academic Publishers

Borovkov,A.I., Pyatishev,E.N., Lurie,M.S., Korshunov,A.V., Akulshin,Y.D., Dolganov,A.G., Sabadash,V.O.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Popova,M.N.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Borovkov,A.I., Pyatishev,E.N., Lurie,M.S., Korshunov,A.V., Akulshin,Y.D., Sabadash,V.O., Smolnikov,B.A.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Kunin,A.A., Yesaulenko,I.E., Zoibelmann,M., Pankova,S.N., Ippolitov,Yu.A., Oleinik,O.I., Popova,T.A., Koretskaya,I.V., …

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Polyakov, I.N., Gladyshev, A.M., Yevseyev. I.V., Popova, G.L.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Farafonov, V. G., ll'in, V., Voshchinnikov, N. V., Prokopjeva, M. S.

SPIE - The International Society of Optical Engineering

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12