1.

Conference Proceedings

Conference Proceedings
Shaojuan Geng ; Hongwu Zhang ; Jingyi Chen ; Weiguang Huang
Pub. info.: ASME Turbo Expo 2007: Power for Land, Sea, and Air (GT2007).  6B  pp.1757-1768,  2007.  New York.  American Society of Mechanical Engineers
Title of ser.: ASME Symposia Volumes
Ser. no.: TURBO EXPO 2007(6B)
2.

Conference Proceedings

Conference Proceedings
Xiangyang Deng ; Hongwu Zhang ; Jingyi Chen ; Weiguang Huang
Pub. info.: ASME Turbo Expo 2005: Power for Land, Sea, and Air (GT2005).  6B  pp.1371-1382,  2005.  New York.  American Society of Mechanical Engineers
Title of ser.: ASME Symposia Volumes
Ser. no.: TURBO EXPO 2005(6B)
3.

Conference Proceedings

Conference Proceedings
Naixing Chen ; Hongwu Zhang ; Fangfei Ning ; Yanji Xu ; Weiguang Huang
Pub. info.: Turbomachinery, Parts A and B; Volume 6.  6B  pp.1169-1180,  2006.  New York.  American Society of Mechanical Engineers
Title of ser.: ASME Symposia Volumes
Ser. no.: TURBO EXPO 2006(6B)
4.

Conference Proceedings

Conference Proceedings
Hongwu Zhang ; Xiangyang Deng ; Feng Lin ; Jingyi Chen ; Weiguang Huang
Pub. info.: Turbomachinery, Parts A and B; Volume 6.  6A  pp.435-446,  2006.  New York.  American Society of Mechanical Engineers
Title of ser.: ASME Symposia Volumes
Ser. no.: TURBO EXPO 2006(6A)