1.

Conference Proceedings

Conference Proceedings
Song, Yi Dan ; Liu, Juan Hong ; Yi, Fa Xing ; Xu, Bo ; Ge, Peng
Pub. info.: Advanced research on mechanical engineering, industry and manufacturing engineering III : selected, peer reviewed papers from the 2013 3rd International Conference on Mechanical Engineering, Industry and Manufacturing Engineering (MEIME 2013), June 22-23, Wuhan, China.  pp.184-188,  2013.  Stafa-Zuerich.  Trans Tech Publications
Title of ser.: Applied mechanics and materials
Ser. no.: 345
2.

Conference Proceedings

Conference Proceedings
Wang, Fu Jun ; Zhang, Lei ; Wang, Lu ; Li, Chao Jing ; Ge, Peng
Pub. info.: Advanced engineering and materials : selected, peer reviewed papers from the 2013 International Conference on Mechanical Engineering and Materials (ICMEM 2013), Sanya, China, 27-28 January 2013.  pp.550-555,  2013.  Stafa-Zuerich.  Trans Tech Publications
Title of ser.: Applied mechanics and materials
Ser. no.: 302
3.

Conference Proceedings

Conference Proceedings
Su, Gui Xin ; Ge, Peng ; Song, Jing Jing ; Ding, Hong Mei ; Lan, Jie
Pub. info.: Advanced materials & sports equipment design : selected, peer reviewed papers from the 2013 International Conference on Advanced Materials & Sports Equipment Design (AMSED 2013), September 21-23, 2013, Singapore.  pp.121-126,  2014.  Stafa-Zuerich.  Trans Tech Publications
Title of ser.: Applied mechanics and materials
Ser. no.: 440
4.

Conference Proceedings

Conference Proceedings
Ge, Peng
Pub. info.: Advanced materials & sports equipment design : selected, peer reviewed papers from the 2013 International Conference on Advanced Materials & Sports Equipment Design (AMSED 2013), September 21-23, 2013, Singapore.  pp.61-63,  2014.  Stafa-Zuerich.  Trans Tech Publications
Title of ser.: Applied mechanics and materials
Ser. no.: 440