Blank Cover Image

Spatio-temporal patterns of the effects of precipitation variability and land use/cover changes on long-term changes in sediment yield in the Loess Plateau, China

Author(s):
Guangyao Gao
Jianjun Zhang
Yu Liu
Zheng Ning
Bojie Fu
Murugesu Sivapalan
1 more
Publication title:
Hydrology and earth system sciences
Pub. Year:
2017
Vol.:
21
Issue:
9
Page(from):
4363
Page(to):
4378
Pages:
16
Pub. info.:
Katlenburg-Lindau, Germany: European Geophysical Society
ISSN:
10275606
Language:
English
Type:
Academic Journal

Similar Items:

Chuan Yuan, Guangyao Gao, Bojie Fu

European Geophysical Society

Jiangkun Zheng, Ge Sun, Wenhong Li, Xinxiao Yu, Chi Zhang, Yuanbo Gong, Lihua Tu

European Geophysical Society

Yonggang Yang, Bojie Fu

European Geophysical Society

Ji Zhou, Bojie Fu, Guangyao Gao, Yihe Lü, Shuai Wang

European Geophysical Society

Linjing Qiu, Yiping Wu, Lijing Wang, Xiaohui Lei, Weihong Liao, Ying Hui, Xianyong Meng

European Geophysical Society

Hong Wang, Fubao Sun, Jun Xia, Wenbin Liu

European Geophysical Society

Xuening Fang, Wenwu Zhao, Lixin Wang, Qiang Feng, Jingyi Ding, Yuanxin Liu, Xiao Zhang

European Geophysical Society

Jing Yin, Fan He, Yu Jiu Xiong, Guo Yu Qiu

European Geophysical Society

Chang-Qing Ke, Xiu-Cang Li, Hongjie Xie, Dong-Hui Ma, Xun Liu, Cheng Kou

European Geophysical Society

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12