Blank Cover Image

Influence of chromium on the initial corrosion behavior of low alloy steels in the CO2-O2-H2S-SO2 wet-dry corrosion environment of cargo oil tankers

Author(s):
Qing-he Zhao
Wei Liu
Jie Zhao
Dong Zhang
Peng-cheng Liu
Min-xu Lu
1 more
Publication title:
International journal of minerals metallurgy and materials
Pub. Year:
2015
Vol.:
22
Issue:
8
Page(from):
829
Page(to):
841
Pages:
13
Pub. info.:
Beijing: Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials
ISSN:
16744799
Language:
English
Type:
Academic Journal

Similar Items:

Qing-he Zhao, Wei Liu, Jian-wei Yang, Yi-chun Zhu, Bin-li Zhang, Min-xu Lu

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Min Zhou, Kun Zhou, Ying-Liang Zhao, Neng-Jun Xiang, Tian-Dong Zhang, Cheng-Ming Zhang, Yue-De Wang, Wei Dong, Bing-Kun …

Sendai Institute of Heterocyclic Chemistry

Wei Liu, Qing-he Zhao, Shuan-zhu Li

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Shun-jie Deng, Peng Wang, Ye-dong He, Jin Zhang

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Yi-xuan LIU, Cong-qian CHENG, Jian-lu SHANG, Rui WANG, Peng LI, Jie ZHAO

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Peng Wang, Ye-dong He, Shun-jie Deng, Jin Zhang

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Bing-wei Luo, Jie Zhou, Peng-peng Bai, Shu-qi Zheng, Teng An, Xiang-li Wen

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

De-cheng KONG, Chao-fang DONG, Yue-hua FANG, Kui XIAO, Chun-yun GUO, Gang HE, Xiao-gang LI

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Lei Zhang, Hui-xin Li, Feng-xian Shi, Jian-wei Yang, Li-hua Hu, Min-xu Lu

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Zhong-liang TIAN, Wei-chang GUO, Yan-qing LAI, Kai ZHANG, Jie LI

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Li-ning Xu, Jin-yang Zhu, Min-xu Lu, Lei ZhangWei Chang

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Jie LI, Jian-hua LIU, Xiao-jun LÜ, Yan-qing LAI

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12