Blank Cover Image

Synthesis and characterization of ε-VOPO4 nanosheets for secondary lithium-ion battery cathode

Author(s):
Ze-hua CHEN
Yi-zhu MA
Peng-cheng MA
Jian-liang CAO
yan WANG
Guang SUN
Xiao-dong WANG
Hari BALA
Chuan-xiang ZHANG
Zhan-ying ZHANG
5 more
Publication title:
Transactions of Nonferrous Metals Society of China
Pub. date:
2017
Vol.:
27
Issue:
2
Page(from):
377
Page(to):
381
Pages:
5
Pub. info.:
Changsha: Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology
ISSN:
10036326
Language:
English
Type:
Academic Journal

Similar Items:

Cao, Kun Jian, Wang, Li, Li, Lin Ci, Liang, Guang Chuan

Trans Tech Publications

Le-yu ZHAN, Yao ZHANG, Yun-feng ZHU, Xiang-yang ZHUANG, Neng WAN, Yi QU, Xin-li GUO, Jian CHEN, Zeng-mei WANG, Li-quan …

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Ying Xu, Zhi-peng Yuan, Li-guang Zhu, Yi-hua Han, Xing-juan Wang

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Zheng-wei XIAO, Ying-jie ZHANG, Yi-fan WANG

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Yun-ze LUO, Li-hua HE, Xu-heng LIU

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Wen-liang LI, Er-fu NI, Xin-hai LI, Hua-jun GUO

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Fang Na Gu, Yi Cao, Ying Wang, Jian Hua Zhu

Chen, Yi Ying, Shuo, Liang Xun, Zhang, Ze Xing

Trans Tech Publications

Ke-chang Shen, Gui-hua Li, Yi-min Sun, Yong-gang Wang, Ying-jie Li, Guang-hui Cao, Wei-min Wang

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Shao-qun Jiang, Gang Wang, Qing-wen Ren, Chuan-duo Yang, Ze-hua Wang, Ze-hua Zhou

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Yan-xiang Liu, Jian-liang Zhang, Zhi-yu Wang, Ke-xin Jiao, Guo-hua Zhang, Kuo-chih Chou

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Hai-bin Zuo, Wei-wei Geng, Jian-liang Zhang, Guang-wei Wang

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12