Blank Cover Image

PEG-combined liquid phase synthesis and electrochemical properties of carbon-coated Li3V2(PO4)3

Author(s):
Publication title:
Transactions of Nonferrous Metals Society of China
Pub. Year:
2015
Vol.:
25
Issue:
4
Page(from):
1241
Page(to):
1247
Pages:
7
Pub. info.:
Changsha: Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology
ISSN:
10036326
Language:
English
Type:
Academic Journal

Similar Items:

Yue HUANG, Zhi-xing WANG, Xin-hai LI, Hua-jun GUO, Jie-xi WANG

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Ying Xu, Zhi-peng Yuan, Li-guang Zhu, Yi-hua Han, Xing-juan Wang

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Wen-liang LI, Er-fu NI, Xin-hai LI, Hua-jun GUO

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Xiao-jun HUANG, Xin YAN, Hai-yan WU, Ying FANG, Ya-hong MIN, Wen-sheng LI, Shuang-yin WANG, Zhen-jun WU

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Hai-bin LI, Jian ZHANG, Guo-you HUANG, Sheng-hao FU, Chao MA, Bai-yu WANG, Qian-ru HUANG, Hong-wei LIAO

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Yun-ze LUO, Li-hua HE, Xu-heng LIU

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Wen-liang LI, Er-fu NI, Xin-hai LI, Hua-jun GUO

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Peng Zhou, Jun-hong Chen, Meng Liu, Peng Jiang, Bin Li, Xin-mei Hou

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Yu-hai QIAN, Xi-chao LI, Mei-shuan LI, Jing-jun XU, Bin LU

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Peng Jiang, Guo-xiang Yin, Ming-wei Yan, Jia-lin Sun, Bin Li, Yong Li

Editorial department of International journal of minerals, metallurgy and materials

Qing-hua TIAN, Yun-tao XIN, Li YANG, Xue-hai WANG, Xue-yi GUO

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

Wu-mei YIN, Ting-ting ZHANG, Qing ZHU, Quan-qi CHEN, Gu-cai LI, Ling-zhi ZHANG

Editorial Office of Trans. NFsoc., Central-South University of Technology

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12