Blank Cover Image

Research on Vehicle Stability Control Strategy Based on Integrated-Electro-Hydraulic Brake System

Author(s):
Publication title:
SAE World Congress Experience : WCX 17 : technical paper
Title of ser.:
Society of Automotive Engineers technical paper series
Ser. no.:
2017
Pub. Year:
2017
No.:
2017-01-1565
Paper no.:
2017-01-1565
Pages:
10
Pub. info.:
Warrendale, Penn.: Society of Automotive Engineers
ISSN:
01487191
Language:
English
Call no.:
S10400
Type:
Technical Paper

Similar Items:

Xiangkun He, Xuewu Ji, Kaiming Yang, Yulong Liu, Jian WU, Yahui Liu

Society of Automotive Engineers

Haizhen Liu, Weiwen Deng, Rui He, Jian Wu, Bing Zhu

Society of Automotive Engineers

Zheng, H., Zong, C., Zhu, T., Tian, C.

Society of Automotive Engineers

Yang Liu, Zechang Sun, Wenbin JI

Society of Automotive Engineers

Haizhen Liu, Weiwen Deng, Rui He, Jian Wu, Bing Zhu

Society of Automotive Engineers

Dongmei Wu, Haitao Ding, Konghui Guo, Yong Sun, Yang Li

Society of Automotive Engineers

Shun Yang, Weiwen Deng, Haizhen Liu, Rui He, Lei Qian

Society of Automotive Engineers

Xiong Yang, Jing Li, Hui Miao, Zheng Tang Shi

Society of Automotive Engineers

Yang Liu, Zechang Sun

Society of Automotive Engineers

J. Li, X. Yang, H. Miao, Z.T. Shi

Society of Automotive Engineers

Z. Yu, Y. Zhang, L. Xiong, S. Xu

Society of Automotive Engineers

Zhihui Tan, Zhenfu Chen, Xiaofei Pei, Jie Zhang, Xuexun Guo

Society of Automotive Engineers

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12