Blank Cover Image

Constant Speed Control Method of Hydraulic Retarder Based on Fuzzy PID

Author(s):
Yulong Lei
Pengxiang Song
Hongpeng Zheng
Yao Fu
Zhenjie Liu
Xuanyi Fu
1 more
Publication title:
SAE World Congress Experience : WCX 17 : technical paper
Title of ser.:
Society of Automotive Engineers technical paper series
Ser. no.:
2017
Pub. date:
2017
Serial:
2017-01-1113
Paper no.:
2017-01-1113
Pages:
9
Pub. info.:
Warrendale, Penn.: Society of Automotive Engineers
ISSN:
01487191
Language:
English
Call no.:
S10400
Type:
Technical Paper

Similar Items:

Yulong Lei, Yao Fu, Ke Liu, Li Xingzhong, Zhenjie Liu, Yin Zhang, Xuanyi Fu

Society of Automotive Engineers

Xiang Di, Ying Huang, Yanwu Ge, Gang Li, Meiqi Hu

Society of Automotive Engineers

Yulong Lei, Ke Liu, Yao Fu, Ge Lin, Bin Song

Society of Automotive Engineers

Xiangkun He, Xuewu Ji, Kaiming Yang, Yulong Liu, Jian WU, Yahui Liu

Society of Automotive Engineers

Yao Fu, Yulong Lei, Ke Liu, Yuanxia Zhang, Huabing Zeng

Society of Automotive Engineers

J. Sun, X. Pei, X. Guo, Y. Zhao

Society of Automotive Engineers

Yulong Lei, Hui Tang, Xingjun Hu, Ge Lin, Bin Song

Society of Automotive Engineers

Y. Xie, Z. Xu, C. Liu, H. Su

American Institute of Aeronautics and Astronautics

Yao Fu, Yulong Lei, Sun Shaohua, Huabing Zeng, Ke Liu

Society of Automotive Engineers

Wang, Yin Song, Zheng, Hong Liang

Trans Tech Publications

Qingkai Wei, Yulong Lei, Xingzhong Li, Boqin Hu, Zhengwei Liu

Society of Automotive Engineers

Xinpeng, T., Xiaocheng, D.

Society of Automotive Engineers

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12