Blank Cover Image

Co-Simulation Research of Integrated Electro-Hydraulic Braking System

Author(s):
Publication title:
2016 SAE World Congress Exhibition : technical paper
Title of ser.:
Society of Automotive Engineers technical paper series
Ser. no.:
2016
Pub. Year:
2016
No.:
2016-01-1647
Paper no.:
2016-01-1647
Pages:
9
Pub. info.:
Warrendale, Penn.: Society of Automotive Engineers
ISSN:
01487191
Language:
English
Call no.:
S10400
Type:
Technical Paper

Similar Items:

Xiong Yang, Jing Li, Hui Miao, Zheng Tang Shi

Society of Automotive Engineers

Xiangkun He, Xuewu Ji, Kaiming Yang, Yulong Liu, Jian WU, Yahui Liu

Society of Automotive Engineers

Yan, J., Guo, X., Tan, G., Yang, T., Zhou, D.

Society of Automotive Engineers

Dongmei Wu, Haitao Ding, Konghui Guo, Yong Sun, Yang Li

Society of Automotive Engineers

Zhihui Tan, Zhenfu Chen, Xiaofei Pei, Jie Zhang, Xuexun Guo

Society of Automotive Engineers

Huh, K., Han, K., Hong, D., Kim, J., Kang, H.

Society of Automotive Engineers

Zheng, H., Zong, C., Zhu, T., Tian, C.

Society of Automotive Engineers

Z. Yu, S. Xu, L. Xiong, W. Han

Society of Automotive Engineers

Xiangkun He, Kaiming Yang, Xuewu Ji, Yahui Liu, Weiwen Deng

Society of Automotive Engineers

Yang Liu, Zechang Sun, Wenbin JI

Society of Automotive Engineers

Z. Yu, Y. Zhang, L. Xiong, S. Xu

Society of Automotive Engineers

Prabhu, S.M., Wendlandt, J., Glass, J., Egel, T.

Society of Automotive Engineers

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12