Blank Cover Image

Optimal Regenerative Braking Control for 4WD Electric Vehicles with Decoupled Electro-Hydraulic Brake System

Author(s):
Publication title:
2015 SAE world congress : technical paper
Title of ser.:
Society of Automotive Engineers technical paper series
Ser. no.:
2015
Pub. date:
2015
Serial:
2015-01-1117
Paper no.:
2015-01-1117
Pages:
6
Pub. info.:
Warrendale, Penn.: Society of Automotive Engineers
ISSN:
01487191
Language:
English
Call no.:
S10400
Type:
Technical Paper

Similar Items:

Yang Liu, Zechang Sun, Wenbin JI

Society of Automotive Engineers

Xiangkun He, Xuewu Ji, Kaiming Yang, Yulong Liu, Jian WU, Yahui Liu

Society of Automotive Engineers

Dongmei Wu, Haitao Ding, Konghui Guo, Yong Sun, Yang Li

Society of Automotive Engineers

Yi Yang, Liang Chu, Liang Yao, Chong Guo

Society of Automotive Engineers

Xiangkun He, Kaiming Yang, Xuewu Ji, Yahui Liu, Weiwen Deng

Society of Automotive Engineers

Xiong Yang, Jing Li, Hui Miao, Zheng Tang Shi

Society of Automotive Engineers

Tong Zou, Lu Xiong, Pengfei Yang, Chi Jin

Society of Automotive Engineers

Zheng, H., Zong, C., Zhu, T., Tian, C.

Society of Automotive Engineers

Haizhen Liu, Rui He, Jian Wu, Wenlong Sun, Bing Zhu

Society of Automotive Engineers

Ji Zhang, Zhi Liao, Zechang Sun

Society of Automotive Engineers

C. Lv, J. Zhang, Y. Li, B. Zhao, Y. Yuan

Society of Automotive Engineers

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12