Blank Cover Image

An Empirical Model For Longitudinal Tire-Road Friction Estimation.

Author(s):
Publication title:
2004 SAE world congress : technical paper
Title of ser.:
Society of Automotive Engineers technical paper series
Ser. no.:
2004
Pub. date:
2004
Serial:
2004-01-1082
Paper no.:
2004-01-1082
Pages:
5
Pub. info.:
Warrendale, Penn.: Society of Automotive Engineers
ISSN:
01487191
Language:
English
Call no.:
S10400
Type:
Technical Paper

Similar Items:

Mingyuan Bian, Long Chen, Yugong Luo, Keqiang Li

Society of Automotive Engineers

Long Chen, Mingyuan Bian, Yugong Luo, Keqiang Li

Society of Automotive Engineers

Capra, D., D'Alfio, N., Morgando, A., Vigliani, A.

Society of Automotive Engineers

Umeno, T., Ono, E., Asano, K., Ito, S., Tanaka, A., Yasui, Y.

Society of Automotive Engineers

Nakao, Y., Kawasaki, H., Major, D.J.

Society of Automotive Engineers

L. Chen, S. Zhang, M. Bian, Y. Luo, K. Li

Society of Automotive Engineers

Imine, H., M'Sirdi, N.K., Delanne, Y.

Society of Automotive Engineering, Inc.

Jian Zhao, Jin Zhang, Bing Zhu

Society of Automotive Engineers

Imine, H., M'Sirdi, N.K., Delanne, Y.

Society of Automotive Engineers

Umeno,Takaji, Ono,Eichi, Asano,Katsuhiro, Ito,Shoji, Tanaka,Akira, Yasui,Yoshiyuki, Sawada,Mamoru

Society of Automotive Engineering, Inc.

Pasterkamp,W.R., Pacejka,H.B.

Society of Automotive Engineering, Inc.

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12