Blank Cover Image

Development of a New Compound Fuel and Fluorescent Tracer Combination for Use with Laser Induced Fluorescence

Author(s):
Itoh,Teruyuki ( Nissan Motor Co., Ltd. )
Kakuho,Akihiko ( University of Tokyo )
Hishinuma,Hiroko
Urushiahara,Tomonori
Takagi,Yasuo
Horie,Kazuyuki
Asano,Makoto
Ogata,Eisuke
Yamasita,Takashi
4 more
Publication title:
Diagnostics in Diesel and sl engines
Title of ser.:
SAE special publication
Ser. no.:
SP-1122
Pub. Year:
1995
No.:
952465
Paper no.:
952465
Page(from):
141
Page(to):
154
Pages:
14
Pub. info.:
Society of Automotive Engineering, Inc.
ISBN:
9781560917069 [1560917067]
Language:
English
Call no.:
S10350/SP1122
Type:
Technical Paper

Similar Items:

Kakuhou,Akihiko, Urushihara,Tomonori, Itoh,Teruyuki, Takagi,Yasuo

Society of Automotive Engineers

Hiraya,Koji, Hasegawa,Kazuya, Urushihara,Tomonori, Iiyama,Akihiro, Itoh,Teruyuki

Society of Automotive Engineers

Kakuhou, Akihiko, Urushihara, Tomonori, Itoh, Teruyuki, Takagi, Yasuo

Society of Automotive Engineers

Fujiki, Hirota, Suganuma, Masami, Suguri, Hiroko, Yoshizawa, Shigeru, Takagi, Kanji, Nakayasu, Michie, Ojika, Makoto, …

American Chemical Society

Urushihara, Tomonori, Hiraya, Koji, Kakuhou, Akihiko, Itoh, Teruyuki

Society of Automotive Engineers

Fuminori Tomosawa, Shigeo Tsujikawa, Tadashi Ono, Teruyuki Nakatsuji, Keisuke Yonemaru, Yasuo Kugai, Akihiko Kitano, …

American Society of Mechanical Engineers

Takagi,Yasuo, Itoh,Teruyuki, Muranaka,Shigeo, Iiyama,Akihiro, Iwakiri,Yasunori, Urushihara,Tomonori, Naitoh,Ken

Society of Automotive Engineers

Masanori Sato, Takashi Nagumo, Kazuyuki Toda, Makoto Yamamoto

American Society of Mechanical Engineers

Takagi, Yasuo, Itoh, Teruyuki, Muranaka, Shigeo, Iiyama, Akihiro, Iwakiri, Yasunori, Urushihara, Tomonori, Naitoh, Ken

Society of Automotive Engineers

Ueno, Akihiko

American Chemical Society

Urushihara, Tomonori, Nakada, Tsutomu, Kakuhou, Akihiko, Takagi, Yasuo

Society of Automotive Engineers

Fujikawa,Taketoshi, Hattori,Yosiaki, Akihama,Kazuhiro

Society of Automotive Engineering, Inc.

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12