Blank Cover Image

A Model-Based Brake Pressure Estimation Strategy for Traction Control System

Author(s):
Publication title:
SAE 2001 World Congress : technaical paper
Title of ser.:
Society of Automotive Engineers technical paper series
Ser. no.:
2001
Pub. Year:
2001
No.:
2001-01-0595
Paper no.:
2001-01-0595
Page(from):
1
Page(to):
6
Pages:
6
Pub. info.:
Warrendale, Penn.: Society of Automotive Engineers
ISSN:
01487191
Language:
English
Call no.:
S10400
Type:
Technical Paper

Similar Items:

Li,Qingyuan, Beyer,Keith W., Zheng,Quan

Society of Automotive Engineering, Inc.

Zheng, Quan, Srinivasan, Krishnaswamy

Society of Automotive Engineers

Z. Xiong, X. Pei, X. Guo, C. Zhang

Society of Automotive Engineers

Xiong Yang, Jing Li, Hui Miao, Zheng Tang Shi

Society of Automotive Engineers

Haocheng Li, Zhuoping Yu, Lu Xiong, Wei Han

Society of Automotive Engineers

Dong Zhang, Changfu Zong, Ying Wan, Hongyu Zheng, Wei-qiang Zhao

Society of Automotive Engineers

Zheng, H., Zong, C., Zhu, T., Tian, C.

Society of Automotive Engineers

Liu, Z., Zheng, H.

Society of Automotive Engineers

Guoyang Wang, Jun Zhang, Bo Yang, Chuandong Li, Shi-Jin Shuai, Shi Yin, Meng Jian

Society of Automotive Engineers

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12