Blank Cover Image

Computer Virtual Simulation System of High-Voltage Live Working Robot

Author(s):
Wang, Ying Jian  
Publication title:
Mechatronics and control engineering : selected, peer reviewed papers from the 2013 Asian Pacific Conference on Mechatronics and Control Engineering (APCMCE 2013) : Hong Kong 26-27 March 2013
Title of ser.:
Applied mechanics and materials
Ser. no.:
339
Pub. date:
2014
Page(from):
69
Page(to):
73
Pages:
5
Pub. info.:
Stafa-Zuerich: Trans Tech Publications
ISSN:
16609336
ISBN:
9781629933467 [1629933465]
Language:
English
Call no.:
A69500/339
Type:
Conference Proceedings

Similar Items:

Yang, Lian, Wang, Bin, Li, Xiao Feng, Hu, Chuan

Trans Tech Publications

Li, Jian Yi, Wang, Hui Juan

Trans Tech Publications

Wang, Jian Li, Wang, Dian, Liu, Jin Hao

Trans Tech Publications

Zheng, Jian Xiao, Duan, Zhi Shan, Guo, Bao Liang

Trans Tech Publications

Gao, Huan Bing, Lu, Shou Yin, Tian, Guo Hui

Trans Tech Publications

Bar-Cohen,Y., Mavroidis,C., Bouzit,M., Dolgin,B.P., Harm,D.L., Kopchok,G.E., White,R.A.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Wang, Ying Chung, Chien, Chiang Ju, Chuang, Chi Nan

Trans Tech Publications

Su, Kuo Wei, Wang, Hao Yi, Wu, Yi Ying, Kuo, Nai Hsin

Trans Tech Publications

Xiaodan Zhang, Guanghong Wang, Xinxia Zheng, Shengzhi Xu, Changchun Wei, Jian Sun, Xinhua Geng, Shaozhen Xiong, Ying …

Materials Research Society

Wang, Hai Rui, Li, Ya, Wang, Jian Ying, Liao, Yong Yi

Trans Tech Publications

Song, Jian Kang, Lv, Dan, Zhang, Huang Hui

Trans Tech Publications

W.L. Zeng, Z.L. Wang, Q. Gao, W.Z. Li, W.S. Zhao

Trans Tech Publications

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12