Blank Cover Image

Application of Siemens 840Di System in the Reconstruction of KISC Roll Collar Grinder

Author(s):
Publication title:
Industrial design and mechanics power II : selected, peer reviewed papers from the 2013 2[nd] International Conference on Industrial Design and Mechanics Power (ICIDMP 2013), August 24-25, 2013, Nanjing, China
Title of ser.:
Applied mechanics and materials
Ser. no.:
437
Pub. date:
2013
Page(from):
740
Page(to):
743
Pages:
4
Pub. info.:
Stafa-Zuerich: Trans Tech Publications
ISSN:
16609336
ISBN:
9783037858967 [3037858966]
Language:
English
Call no.:
A69500/437
Type:
Conference Proceedings

Similar Items:

Wang, Hai Rui, Li, Ya, Wang, Jian Ying, Liao, Yong Yi

Trans Tech Publications

Yao, Yi Yong, Wang, Ya Fei, Zhao, Li Ping

Trans Tech Publications

Kang, Rui Qing, Li, Xi Sheng, Wang, Hai Jian

Trans Tech Publications

Shi, Yi, Li, Hai Wang, Chen, Ying Yi, Zhong, He Ping

Trans Tech Publications

Tian, Hai, Yang, Yi, Miao, Rui, Wang, Shen

Trans Tech Publications

Li, Jian Yi, Wang, Hui Juan

Trans Tech Publications

Li, Dong Min, Tan, Yong Hai, Xu, Rui Yin, Yuan, Jian Jun, Li, Bao Yin

Trans Tech Publications

Wang, Rui Feng, Zhao, Ning, Jia, Qing Jian, Tao, Li

Trans Tech Publications

Li, Yong Xiang, Li, Ying, Lv, Chuan

Trans Tech Publications

Wang, Ying Jian

Trans Tech Publications

Yang, Bin, Cheng, Yong-Hai, Wang, Zhan-Guo, Liang, Ji-Ben, Liao, Qi-Wei, Lin, Lan-Ying, Zhu, Zhan-Ping, Xu, Bo, Li, Wei

MRS - Materials Research Society

Li, Hai Ying, Wu, Hua Liang, Chen, Xiao Hong, Xie, Sheng Jian

Trans Tech Publications

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12