Blank Cover Image

Design and Simulation of New Unit Earth Anchor for Pre-Stressed Cementing

Author(s):
Publication title:
2013 International Conference on Machinery, Materials Science and Energy Engineering : selected, peer reviewed papers from the 2013 International Conference on Machinery, Materials Science and Energy Engineering (ICMMSEE 2013), May 18-19, 2013, Jingzhou, Hubei, China
Title of ser.:
Applied mechanics and materials
Ser. no.:
318
Pub. date:
2013
Page(from):
153
Page(to):
157
Pages:
5
Pub. info.:
Stafa-Zuerich: Trans Tech Publications
ISSN:
16609336
ISBN:
9783037857021 [3037857021]
Language:
English
Call no.:
A69500/318
Type:
Conference Proceedings

Similar Items:

Dong-Qiang Lin, Shan-Jing Yao, Qi-Lei Zhang, Hong-Fei Tong, Rong-Zhu Wang

American Institute of Chemical Engineers

Liu, Guo Yong, Zhu, Dong Mei, Zhang, Shao Jun, Li, Mou Wei, Gong, Shi Chuang

Trans Tech Publications

Jiang, Yun, Zhang, Hua Dong, Hu, De Ben, Fan, Xiao Chun

Trans Tech Publications

Lai, Mao He, Chen, Dong, Han, Deng Feng, Li, Qiang

Trans Tech Publications

Wang, Qiang, Xiao, Jian Fu

Trans Tech Publications

Kang, Zhi Qiang, Zhang, Xue Yan, Luo, Zhong Wei, E, Xin Yu

Trans Tech Publications

Hu, Xiao Dong, Chi, Zhen Xia, Li, Ya Jiang, Zhang, Yong, Qi, Zhen

Trans Tech Publications

Dong-Qiang Lin, Shan-Jing Yao, Qi-Lei Zhang, Hong-Fei Tong, Rong-Zhu Wang

American Institute of Chemical Engineers

Qilei Zhang, Dong-Qiang Lin, Shan-Jing Yao

American Institute of Chemical Engineers

Qing-Xi Wu, Qi-Lei Zhang, Dong-Qiang Lin, Shan-Jing Yao

American Institute of Chemical Engineers

Yuan, Xiao Lu, Zhou, Shi Hua, Hu, Wei Min, Liu, Dong Mei

Trans Tech Publications

Dong-Qiang Lin, Shan-Jing Yao, Qi-Lei Zhang, Hong-Fei Tong, Rong-Zhu Wang

American Institute of Chemical Engineers

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12