Blank Cover Image

A Kind of Vehicle Pressure Yellow Line Detection Algorithm Based on Wavelet Transform

Author(s):
Publication title:
Mechanical engineering, materials and energy II : selected, peer reviewed papers from the 2nd International Conference on Mechanical Engineering, Materials and Energy, October 26-27, 2012, Dalian, China
Title of ser.:
Applied mechanics and materials
Ser. no.:
281
Pub. date:
2013
Page(from):
65
Page(to):
70
Pages:
6
Pub. info.:
Stafa-Zuerich: Trans Tech Publications
ISSN:
16609336
ISBN:
9783037855928 [3037855924]
Language:
English
Call no.:
A69500/281
Type:
Conference Proceedings

Similar Items:

Yin, Xin Liang, Wang, Gui Tang, Feng, Zhi Wen, Lai, Xiong Hui

Trans Tech Publications

Zhou,X., Dorrer,E.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Li, Wen Jun, Zhou, Qi Cai, Zhang, Xu Hui, Xiong, Xiao Lei, Zhao, Jiong

Trans Tech Publications

Zhao, Yun Ji, Pei, Hai Long

Trans Tech Publications

Zhao, Wen Jie, Zhou, Zhen, Yu, Ming Yan, Wang, Meng Meng, Shi, Yun Bo

Trans Tech Publications

Xu,L., Kou,B., Zhao,Y.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Peng,X., Zhou,C., Ding,M.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Fan, Shao Xiong, Cai, Yan, Jiang, Wen Tao, Wang, Chen Hui, Wen, Yan Bin

Trans Tech Publications

Zhao Hui Ren, Hui Ma, Naihui Song, Feng Wen, Bangchun Wen

American Society of Mechanical Engineers

Yan, G., Zhou, L. L., Yuan, F. G.

SPIE - The International Society of Optical Engineering

Jian Zhang, Ning Liu, Juan Hui, Hai Xiao, Junhang Dong

American Institute of Chemical Engineers

12 Conference Proceedings Wavelet-based line simplification

H. Shu, C. Qi, C. Li

SPIE - The International Society of Optical Engineering

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12