Blank Cover Image

The Role of Hydrogen in Semi-Insulating InP

Author(s):
Han, Yujie
Liu, Xunlang
Jiao, Jinghua
Qian, Jiajun
Chen, Yonghai
Wang, Zhanguo
Lin, Lanying
2 more
Publication title:
Hydrogen in semiconductors and metals : symposium held April 13-17, 1998, San Francisco, California, U.S.A.
Title of ser.:
Materials Research Society symposium proceedings
Ser. no.:
513
Pub. Year:
1998
Page(from):
247
Pub. info.:
Warrendale, Penn.: MRS - Materials Research Society
ISSN:
02729172
ISBN:
9781558994195 [155899419X]
Language:
English
Call no.:
M23500/513
Type:
Conference Proceedings

Similar Items:

Han, Yujie, Jiang, Jianhua, Wang, Zhouguang, Liu, Xunlang, Jiao, Jinghua, Tian, Yulian, Lin, Lanying

MRS - Materials Research Society

Chen,N., He,H., Wang,Y., Lin,L.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Han, Y., Liu, X., Jiao, J., Lin, L.

Electrochemical Society

Liu, Qiang, Ruda, Harry E., Koutzarov, Ivoil P., Jedral, Lech, Chen, Genmao, Prasad, Manoj

MRS - Materials Research Society

Zhanguo,Wang, Zhiwen,Shi, Shoulding,Xu, Jianming,Fu, Lanying,Lin

Trans Tech Publications

Choi, C., Liu, Yujie, Lin, L., Wang, L., Choi, J., Haas, D., Magera, J., Chen, R.T.

SPIE - The International Society of Optical Engineering

4 Conference Proceedings SEMI-INSULATING InP GROWN BY MOCVD

Feng, M. S., Wu, C. C., Lin, K. C., Chan, S. H., Chen, C. Y.

Materials Research Society

Yu-Lin Wang, B.H. Chu, Chih-Yang Chang, Ke Hung Chen, Yu Zhang, Qian Sun, Jung Han, S.J. Pearton, F. Ren

Materials Research Society

Han,Y., Liu,X., Jiao,J., Lin,L.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Yan,X., Zhu,H., Wang,W., Xu,G., Zhou,F., Ma,C., Wang,X., Tian,H., Zhang,J., Wu,R., Wang,Q.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

6 Conference Proceedings Nature of iron in InP: an FTIR study

Han,Y., Liu,X., Jiao,J., Lin,L.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

Han,Y., Liu,X., Jiao,J., Lin,L.

SPIE-The International Society for Optical Engineering

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12